سکوت کرونایی و فعالیت های انتخاباتی

 

 

*سکوت کرونایی و فعالیت های انتخاباتی*

زیر پوست شهر

کم کم دو انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر بصورت همزمان درحال فرارسیدن میباشد،
انتخابات در جوامع دموکراسی زمان به در دست گرفتن قدرت،تصمیمات برای چهارسال بعد توسط مردم میباشد.

جدای از مسائل کلان نگاهی به شهر خود میکنیم

مردم سعادتشهر در انتخابات اخیر خود دستچینی از تمام نقاط جغرافیایی خود را گرد یک میز جمع کردند تا همه بصورت موازی از تمامیت جغرافیایی خود دفاع و مشکلات محل خود را به نحو احسنت حل کنند.

بدون شک هر مجموعه ای از تشکیلاتی بنام شورا در تمام دوران نقص ها و نقاط قوتی را دارند که این یک کارنامه شخصی برای آنهاست وتمام مردم در مورد آن میبایست داوری کنند.

اما این روزهای کرونایی در شهر چه میگذرد؟!!

هرچه به زمان انتخابات نزدیک تر میشویم کم کم فعالیت کاندیدهای احتمالی بیشتر مشهود میشود.

آنها حتما این سوال را بارها از خود پرسیده اند که برای چه آرمانی پا به این میدان میگذارند؟

شورای شهر انتخابات حساسی است که میبایست جدای از تفکرات سیاسی هرکسی را با پارامتر های تخصص وی اندازه گیری کرد.
طبیعی است که روزهای واپسین انواع رزومه ها و پمپاژ  تبلیغات برای شخص داوطلب صورت بگیرد اما برای موفقیت در هر انتخابات میبایست معیار های مردمی سمت و سوی تخصصی بگیرد زیرا شورای شهر قلب تپنده یک شهر است و اختیارات زیادی دارد که عواید آن انتخاب مستقیما متوجه تمام شهروندان خواهد بود.

شاید برای پرداختن به این موضوع فکر کنیم کمی زود است اما این فرصتی که باقی مانده زمان بسیار خوبی است که میتوان روزانه به این رخداد کمی بیشتر فکر کرد

معیار های من برای انتخاب یک فرد در مجموعه شورا چیست؟ آیا محله گرایی و بینش سیاسی مهمتر است و یا تعهد.. تخصص و سپس چیزهای دیگر؟

وقتی اولویت ها تنزل پیدا میکند دیگر نمیتوانیم  شهری آرمانی را برای خود تصور کنیم که تمام فانتزی های یک شهروند را به واقعیت تبدیل میکند.

بنا براین هروز باید به این مساله فکر کرد که به راستی زیر پوست شهر چه میگذرد؟
و برای این سوال یک دلیل بزرگ وجود دارد آن هم این است:
*اینجا شهر ماست*

پیمان فتحی
دی ماه نود و نه