رفتن به بالا
  • پنجشنبه - 14 تیر 1398 - 18:31
  • کد خبر : ۳۱۶۰
  • چاپ خبر : چگونه  احساس امنیت ایجاد کنیم
پیشنهادات سفیر مردم به آقای نماینده:

چگونه احساس امنیت ایجاد کنیم

مقولۀ امنیت انسان و جوامع انسانی، از ابتداي خلقت به منزلۀ یک ضرورت براي بقا مطرح بوده است و امروزه به مثابۀ یکی از شاخص هاي اصلی توسعه معرفی میشود. احساس امنیت، پیش نیاز هرگونه توسعۀاجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی محسوب شده، با سطح پیشرفت جوامع در ارتباط است.

مقولۀ امنیت انسان و جوامع انسانی، از ابتداي خلقت به منزلۀ یک ضرورت براي بقا مطرح بوده است و امروزه به مثابۀ یکی از شاخص هاي اصلی توسعه معرفی میشود. احساس امنیت، پیش نیاز هرگونه توسعۀاجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی محسوب شده، با سطح پیشرفت جوامع در ارتباط است.

بشری که براى تأمین امنیت و فرار از ناامنى، جامعه را تشکیل داده بود، به زودى دریافت که ایـن بـار امنیت او نه تنها از سوى طبیعت و عوامل طبیعى، بلکه از سوى انسانها و عوامـل گونـاگون اجتماعى، اقتصادى و سیاسى نیز تهدید می شود. بدین ترتیب، دغدغـه ي همیشگى او بـراى تأمین امنیت در مقوله اى جدید، با عنوان احساس امنیت ظهور میکند.

کشور عزیزمان سالهاست در محاصره ناامنی است اما به لطف رشادت این مردم ایران نقطه امنی شده است و ایرانی ها در آن احساس آرامش دارند. هر چند که یکی از تلاشهای دشمن تلقین احساس ناامنی است اما به لطف پیشرفت های امنیتی،اتفاقات به نحوی رقم خورده است که این تلاشها بی نتیجه مانده است.

اما در این بین گاها اتفاقاتی سهوی رخ می دهد که احساس امنیت را به حاشیه می برد. محمدمهدی برومندی نماینده مردم شهرستان های مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در (چهارشنبه 22 خردادماه) در مراسم تودیع و معارفه فرماندهان نیروی انتظامی استان فارس درمیان صحبت هایش جمله ای را بر زبان آورد که روایت های مختلفی از آن در رسانه ها مطرح شده است. به هر صورت موضوع این یادداشت پرداختن به صحبتهای آقای نماینده نیست بلکه تحت الشعاع قرار گرفتن احساس امنیت است که با سخنرانی نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی مورد تعرض قرار گرفته است.

برومندی که در حوزه انتخابیه خود به سخنوری معروف است علاوه بر وظیفه نمایندگی مردم، وظایف حساسی بر عهده دارد که سخنرانی ها و عملکرد او بشدت زیر ذره بین است و حتی در سال منتهی به انتخابات با ضریب بیشتری می تواند برای او گران تمام شود. نویسنده بعنوان کسی که سالها در عرصه رسانه فعالیت دارد بعنوان شهروندی که نگران از بین رفتن احساس امنیت در بین مردم است چند توصیه دارد:

 

* رسانه ها و فضای مجازی به همان اندازه که میتوانند شما را مطرح کنند، با انعکاس گفته های ناصواب شما، میتوانند برای جایگاه نمایندگی ملت و کمیسیون امنیت ملی خطرناک باشند. علاوه بر اینکه میبایست در تربیون هایی با ضریب انعکاس بیشتر، توجه مضاعفی به کلمات و اصطلاحات شود با مشورت با اهالی رسانه زمینه ای را فراهم شود تا امنیت بالایی که در استان وجود دارد زمینه رونق تولید و گردشگری گردد.

* در رسانه، خبر اول مهم است و اگر پخش شد باید چند برابر وقت گذاشته شود تا حقیقت به مردم منتقل شود که آن هم ترفندهای خاص خود را می طلبد. اما سکوت در برابر سخنی که باعث شده بارها در رسانه ها و فضای مجازی به طرق مختلف پخش شود روشی است که سالهاست با وجود وسایل ارتباط جمعی بی معناست و باید بعنوان نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی این موضوع را بخوبی درک کند و برای آن پیش بینی داشته باشد.

* نظر غالب اهالی خرد این بود؛ پذیرفته نیست چنین فردی از چنین جایگاهی سخنان مبهمی ارائه دهد و سبب تکذیبه از جانب آستان احمدی و محمدی صادر شود، میشد با استفاده از جایگاه آنها (به منزلۀ بخشی از سـرمایۀ اجتمـاعی) در بـین شـهروندان باعث افزایش احساس امنیت شد. از این رو نه در این اتفاق بلکه در موارد حساس تر نیز با ارتقاي مشارکت اجتماعی احساس امنیت اجتماعی را بالا برد.

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه