رفتن به بالا
  • دوشنبه - 29 مرداد 1398 - 22:41
  • کد خبر : ۳۷۸۷
  • چاپ خبر : آیا آبنما برای میدان شهرداری ارسنجان مناسب است؟
نگاهی به طرح معمار ارسنجانی که رد شد:

آیا آبنما برای میدان شهرداری ارسنجان مناسب است؟

.

حسن احمدی| این روز ها که مشکل برق میدان شهرداری حل شده است همگان عکسهای مختلفی از آن در فضای مجازی منتشر کرده اند.
در دوره شهردار میرزایی بنا بر باسازی و تغییرات در میدان شهرداری شهر ارسنجان شد. در آن مقطع طرح هایی به شورای شهر ارائه شد که بنا به دلایلی که برای نویسنده مشخص نیست از پذیرفتن آن امتناع کردند. در این بین طرحی به دست ما رسید که معمار آن کاوه یارمحمودی بود که به نسبت طرح فعلی نزدیکی بسیار بیشتری به فرهنگ و هویت شهر ارسنجان داشت و البته مزیت های دیگری دارد که در ادامه میتوانید از زبان طراح مطالعه کنید:

ایده اولیه: با توجه به موضوع طراحی و انتخاب ایده اولیه طراحی در شکل گیری و استخوان بندی بنا سعی شد از بارزترین موضوع و یکی از مهمترین عوامل مشترک در امور معیشتی مردم منطقه استفاده شود. موضوعی که ریشه ای دیرینه در تاریخ و سبک شکل گیری معیشت و زندگی مردم داشته است.
انار آن عامل مشترک بین مردم شهر و یکی از شاخصه های هویتی منطقه که خنده را بر روی لب ها می اورد.
استفاده از هندسه قرار گیری دانه های انار و به نظم کشیدن هندسه ان با استفاده از نقش های هندسی (گره) و در نهایت متولد شدن خطوطی دو بعدی ادغامی، متشکل از هندسه ی انار و خطوط گره.
عناصر تشکیل دهنده:
سنگ: به عنوان یک سمبل پیچیده، ایده ها و معانی مختلفی را در بر دارد،. سنگ مورد استفاده در این پروژه نیز از سنگ بنام شهرستان که در ایران ان را به سنگ ارسنجان(گوهردان) میشناسند، که به دلیل مقاومت ، بیشتر در کف سازی مورد استفاده قرار میگیرد و رنگی تیره نیز دارد.
گیاه: سبزه، نماد تولد دوباره، حیات دوباره و زایش و سبزی می باشد و از نظر روانشناسی رنگها، رنگ سبز، رنگ سردی است که نماد طبیعت است.
آب: دﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﮕﺮش ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ داﺷﺘﻪ و ﻃﺒﯿﻌﺖ را از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آورد. در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻋﻨﺼﺮ آب ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻬﻢ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ، زﯾﺮا ﺑﻨﺎي ﺧﻠﻘﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮ آب اﺳﺖ. آب ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻀﻮر در ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎي ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ در دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻫﻨﺮي اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﺑﺼﺮي ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر دارد. ﻫﻨﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻤﺎد ها و ﮐﺎﺷﻒ رازﻫﺎ اﺳﺖ.
نکته: استفاده از هرسه عنصر اب ،گیاه و سنگ به پایداری طرح کمک خواهد کرد، به گونه ای که در نبود هر یک از عوامل هیچ خللی در پایداری طرح ایجاد نمیشود. در طراحی سعی شد با توجه به موضوع خشکسالی های پیاپی و مسایل اقلیمی و هزینه نگهداری از عنصر اب کمتر استفاده شود که این موضوع به پایداری و بهینه بودن طرح بسیار کمک میکند.
تاریخچه بنا: میدان شهرداری ارسنجان نخستین بار در سال 1344 احداث شد.
با فرمی مستطیلی در حاشیه و حجمی متراکم 12 ضلعی استوانه ای از سنگ بومی ارسنجان در میان میدان که حاصل دست رنج سنگتراش بنام ارسنجان بوده است.
حال از این فرم نیز در طراحی میدان جهت یادمانی از نخستین میدان شهرداری استفاده خواهد شد.
فرمی استوانه ای بیانگر قدمت میدان و یادمانی خاطره انگیز در میانه میدان بر فراز 7 پله با فرمی 12 ضلعی بیانگر7 طبقه بهشت برین بنا شده بر سه عنصر حیات …
و در بالای حجم یک جلد قران بیانگر اهمیت والای قران و علم دانش و یادمانی از خطاط های بنام و پر اوازه ی ارسنجانی که از زیر ان نخستین عنصر حیات (اب) المانی از پاکی، زنگی، جاری شده و از حجم به سمت پایین سرازیر شده و در خطوط هندسی گره جاری میشود
حال در انتخاب هویت و شخصیتی بنا نیز از بارزترین هویت شهرستان استفاده خواهد شد.
بنابراین، ما 8 عنصر دیگر به طرح اضافه کردیم، این هشت عنصر افرادی هستند که شاید با شنیدن نام ان ها فقط این جمله را بزبان بیاوری(اسمش خیلیی اشناست!!!!) این افراد از کاتبان و خوشنویسان بزرگ ایران هستند،که اثار بعضی از ان ها در موزه های ملی نگهداری می شود،که بنظر من خیلی از ماها و نسل جدید از این موضوع واین چنین مفاخری بی خبر هستیم.
موضوعاتی مشترک که ریشه در تاریخ و فرهنگ و احساسات مشترک مردم داشته باشد و بگونه ای ناخوداگاه باعث همدلی و همبستگی گروهی از انسان ها میشود.
علاوه بر هویت بخشیدن تاریخی به این plaza هدف از اضافه کردن سردیس این افراد بزرگ که هر یک مربوط به قومیت های مختلف از ارسنجان هستند، ایجاد حس مشترک و همبستگی جمعی بیشتر بین مردم ارسنجان بوده است .(زیرا شهر روزگار درازیست که از این مرض رنج میبرد)
انتخاب متریال نما با توجه به اقلیم و اب و هوا : با توجه به یکی از اصول طراحی ، به منظور مقاومت و دوام بیشتر بنا الزامی است که متریال انتخابی جهت نما سازی و ساخت از مصالح بومی باشد،این امر نسبت مستقیم با اصول معماری پایدار دارد. سنگ ارسنجان با توجه به منطقه جغرافیایی از گروه سنگ های( اهکی) می باشد و بارزترین ان (مرمریت) است. مرمریت چیست؟؟؟ مرمریت سنگی دگرگون شده است که با تبلور مجدد سنگ آهک به وجود می آید، بدین گونه که به مرور زمان و تحت فشار و حرارت، بافت و ساخت سنگ آهک دگرگون شده، مجددا تبلور یافته و یک کلسیت بزرگ، زبر و رگه دار را به وجود می آورد. کانی اصلی تشکیل دهنده اغلب مرمریت ها، کلسیت بوده و نیز دارای کانی های دیگری مانند کوارتز، گرافیت، هماتیت، لیمونیت، پریت است. مواد معدنی بدست آمده از ناخالصی ها، به مرمریت رنگ های متنوعی می بخشند. مرمریت خالص دارای رنگ سفید و درخشانی است.
انتخاب رنگ متریال نمای میدان با توجه به شرایط محیطی :
با توجه به این که میدان در مرکز شهر قرار دارد و دارای بازدید زیاد در طول روز است(نسبت به میادین دیگر) باید این موضوع را در نظر گرفت که علاوه بر فرم معماری نوع متریال و رنگ تاثیر فراوانی در پویایی محیط داردبه همین منظور در متریال نما سعی شده که این قاعده رعایت شود. اول به دلیل موضوع المانی میدان،ما از متریال تیره در بخش هایی از ان استفاده کردیم که جنبه رسمی و قاطعیت موضوع حفظ شود.(سنگ گوهردان) دوم این که ایجاد فضا یا المانی رسمی(رنگ تیره)از لحاظ روانشناسی در رروحیه افراد و پویایی محیط بسیار تاثیر گذار است،برای حفظ تعادل روانی محیط از ترکیب رنگی گرم تر در فضا استفاده کردیم.(سنگ مرمریت پر طاووسی ارسنجان)

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه