رفتن به بالا
  • شنبه - 10 شهریور 1398 - 09:00
  • کد خبر : ۳۸۴۴
  • چاپ خبر : کارورزی، برنامه ویژه دولت برای اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ها
رئیس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی ارسنجان:

کارورزی، برنامه ویژه دولت برای اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ها

رئيس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي ارسنجان دانش آموختگان دانشگاهها و کارفرمايان شهرستان را به استفاده از امتيازات طرح کارورزي فراخواند.

رئيس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي ارسنجان دانش آموختگان دانشگاهها و کارفرمايان شهرستان را به استفاده از امتيازات طرح کارورزي فراخواند.
به گزارش روابط عمومي اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرستان ارسنجان، رئيس اين اداره گفت: در اجراي مصوبه هيأت وزيران، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي به تازگي نسخه جديد دستورعمل اجرايي طرح کارورزي دانش آموختگان دانشگاه ها را ابلاغ کرده است.
سعيد زارع در تشريح اين طرح گفت: دوره کارورزي، دوره زماني حداکثر 2 ساله است که طي آن کارورز به منظور تبادل دانش، کسب تجربه و ارتقاء مهارت، در کارگاه مشغول به کار مي گردد و امتياز ويژه آن براي کارفرما بهره مندي از نيروي کار تحصيل کرده همراه با معافيت از پرداخت 20 درصد حق بيمه سهم کارفرما به مدت 24 ماه و نيز نداشتن الزام به پرداخت هرگونه دستمزد به کارورز در دوره 3 ماهه مقدماتي است.
وي در توضيح دوره مقدماتي گفت: دوره 2 ساله ي کارورزي، با يک دوره ي مقدماتيِ حداکثر 3 ماهه با هدف ايجاد آمادگي براي جذب کارورز در کارگاه آغاز مي گردد و در پايان اين مدت سه ماهه، دولت وجهي را به عنوان کمک هزينه به کارورز پرداخت مي نمايد که مبلغ ماهيانه آن براي دارندگان مدرک کارشناسي 500 هزار تومان، کارشناسي ارشد 600 هزار تومان و دکتري 700 هزار تومان است؛ علاوه بر آن کارورز در دوره مقدماتي زيرپوشش بيمه مسئوليت مدني و حوادث قرار ميگيرد.
سعيد زارع درباره دغدغه برخي کارفرمايان در مورد الزام به استخدام کارورز پس از دوره مقدماتي خاطرنشان ساخت: بر اساس ماده 16 دستورعمل اجرايي دوره کارورزي، دوره مقدماتي (3 ماهه) يک دوره آموزشي عملي و کاربردي است و هيچگونه حقي براي کارورز و تعهدي براي کارگاه جهت جذب و استخدام موقت و يا دائمي کارورز و شموليت قانون کار و تأمين اجتماعي ايجاد نميکند؛ به بيان ديگر پس از دوره مقدماتي، کارفرما براي استخدام يا عدم استخدام کارورز مختار است و کارورز نمي تواند عليه کارفرما در ادارات کار يا شعب تأمين اجتماعي طرح دادخواست نمايد.
سعيد زارع همچنين به دامنه شمول اين طرح اشاره کرد و گفت: تمامي دانش آموختگان دانشگاه ها داراي مدرک تحصيلي حداقل کارشناسي، با سن کمتر از 35 سال و داراي کارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت وظيفه ي عمومي(براي آقايان) مشمول اين طرح مي شوند مشروط بر اينکه در دو سال منتهي به ثبت نام در سامانه کارورزي، بيشتر از 3 ماه سابقه پرداخت بيمه تأمين اجتماعي نداشته باشند.
سعيد زارع درباره کارگاه هاي مشمول اين طرح نيز گفت: تمامي کارگاههاي خصوصي (صنعتي يا صنفي) و تعاوني تا سقف 50 درصد نيروي کار بيمه شده فعلي خود مجاز به جذب کارورز هستند؛ به عبارت ديگر کارگاه ها به ازاء هر دو نفر نيروي کار بيمه شده خود مي توانند يک نفر کارورز جذب نمايند.
رئيس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعي ارسنجان بار ديگر به اهداف و مزيتهاي طرح کارورزي اشاره کرد و گفت: افزايش ظرفيت اشتغال دانش آموختگان از طريق کسب مهارت و تجربه کار در محيط واقعي، فراهم ساختن زمينه انتقال دانش از دانش آموخته به کارگاه و کاهش هزينه به کارگماري نيروي کار براي کارفرما؛ از مهم ترين امتيازات اين طرح است و شايسته است دانش آموختگان دانشگاه ها و کارگاه هاي مشمول، اين فرصت طلايي را از دست ندهند.
سعيد زارع از دانش آموختگان و کارفرمايان خواست براي کسب اطلاعات بيشتر و نام نويسي، به سامانه کارورزي وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي به نشاني
www.portaltvto.com
يا به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرستان ارسنجان مراجعه نمايند.

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه