رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 9 آبان 1398 - 10:51
  • کد خبر : ۴۲۱۲
  • چاپ خبر : نکنه مشغول الذمه خودم بشم

نکنه مشغول الذمه خودم بشم

“ *نکنه مشغول الذمه خودم بشم* “ سالها پیش وقتی اولین بار جرقه بومگردی زده شد.تعدادی انگشت شمار بدون اطلاع از کار هم ،خانه های پدری خود را مرمت و بازسازی نمودند . که یکی از این خانه ها کلبه آقامیر بود ،من از دنیای هنر ،تئاتر و موسیقی با مدرک مهندسی آمار و انفورماتیک […]

*نکنه مشغول الذمه خودم بشم* “
سالها پیش وقتی اولین بار جرقه بومگردی زده شد.تعدادی انگشت شمار بدون اطلاع از کار هم ،خانه های پدری خود را مرمت و بازسازی نمودند .
که یکی از این خانه ها کلبه آقامیر بود ،من از دنیای هنر ،تئاتر و موسیقی با مدرک مهندسی آمار و انفورماتیک با دو دهه تلاش فرهنگی وارد گود زنده سازی ارزشهای بومی شدم که بعدها نام بومگردی به خود گرفت.
ما شیراز زندگی می کردیم و پسرم مدرسه فرهنگ می رفت .
سال ۹۱ برگشتیم .
فکر نمی کردم پس از ۱۵ سال تلاش برگردم به عقب و دچار تردید بشم که اشتباه کردم.
برای شما اتفاق نیفتاده که پسر شانزده سالت بگه بابا نمی خوام انجمن اولیا بیایی ؟!
یا آرزو داشته باشی دختر دو سالت رو بغل کنی ببوسی. گریه کنه بگه دوست ندارم .
چون ریش داری.
حالا !!!
*نکنه مشغل ذمه خودم بشم* .
چندیست تب بومگردی گردا گرد ایران را فرا گرفته است.
این تب چالشهایی را به دنبال دارد.
۱_خیلی ها این کاره نیستند ولی بومگردی را هوار می کشند.
۲_مشاغل پدری از بین می رود تا عده ای بوم گردی کنند.
۳_ترفندهای پر اشتباه و کَلَک جای معماری و مصالح بومی را گرفته
۴_شعار زدگی و انجام فعالیت های چیپ
۵_کپی برداری و اصرار به انجام شیوه های غلط و پر اشتباه در بومگردی
۶_سر کیسه کردن مهمان به بهانه های مختلف
۷_وجود گروه عظیمی از بده کاران بومگردی
۸_تخریب فرهنگ های بومی و از بین بردن ارزشهای بومی با بکار گیری روش های غلط گردشگری
۹_تخریب زیست بوم با پذیرش توریست انبوه
۱۰_استفاده از نماد ها و نشانه های بی معنی
۱۱_انباشتگی های بی مورد و انبوه
۱۲_چیدمانهای غلط و پر اشتباه
۱۳_رفتارهای کلیشه ای و عامه پسند
۱۴_نا آگاهی از دانش گردشگری و اقتصاد فرهنگی
۱۵_عوام زدگی و عوام فریبی قانونمند شده
۱۶_رواج خیال بافی و دروغ پردازی (بی فرهنگی متمدن)
۱۷_ترویج سطحی نگری از آئین ها و رویداد های فرهنگی و تاریخی
۱۸_سلاخی کردن مهمانوازی ایرانی برای یه مشت دلار
۱۹_کم فروشی و ارزان فروشی در ارائه خدمات
۲۰_رواج پلشتی ها و کثیفی به بهانه بومی و سنتی
نمی دانم در ایران و در گردشگری بایست رک و بی پرده صحبت نمود یا بایست گل و بلبل کرد.
بماند .
.
..

آقامیر
کارشناس مدیریت گردشگری

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه