رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 25 دی 1398 - 22:44
  • کد خبر : ۴۲۷۰
  • چاپ خبر : به هر سمتی که نظر می کنیم  نشانی از شما می بینیم
||| دلنوشته |||

به هر سمتی که نظر می کنیم نشانی از شما می بینیم

سلام بر آنان که شبانگاهان مي جنگند و صبح دم، با کفن باز مي گردند…
حاج قاسم! راستش را بخواهيد، امنيتِ حضورِ شما در جبهه ي مقاومت، آنقدر براي ما دلگرم كننده بود، كه هرگز به روزهاي نبودنتان فكر نكرده بوديم…

سلام بر آنان که شبانگاهان مي جنگند و صبح دم، با کفن باز مي گردند…
حاج قاسم! راستش را بخواهيد، امنيتِ حضورِ شما در جبهه ي مقاومت، آنقدر براي ما دلگرم كننده بود، كه هرگز به روزهاي نبودنتان فكر نكرده بوديم…

براي ما معناي حاج قاسم، ذوالفقاري از نيام بركشيده بود كه در هوا مي رقصيد و گلوي كفر را نشانه مي رفت…
حاج قاسم در چشممان، سربازي بود كه در مقابلِ فرمانده و رهبرش، حينِ احترامِ نظامي، فارغ از هرگونه تشريفاتي دست ادب بر سينه مي گذاشت…

حاج قاسم در ذهنِ ما، دستِ نوازشي بود كه بر سرِ فرزندانِ شهداي مدافع حرم كشيده مي شد.
ما شما را براي هميشه مي خواستيم، اما شيشه ي عطري بوديد كه شبي تاريك، وقتي همه ي ما خواب بوديم، روي آسفالتِ فرودگاهي در بغداد افتاديد و تكه تكه شديد و شمیم عطرتان در همه ي دنیا پيچيد… خبرِ شهادتتان ، ناقوس شد و خواب از سرمان پراند…

تصويرِ دستِ زخميِ بر زمين افتاده تان، اشك شد و روي گونه هایمان چكيد، خشمی شد و نويد انتقامي سخت به دشمنان قسم خورده داد.
بنده هاي خوب خدا، هم حياتشان پر بركت است و هم شهادتشان سرشار از خير و نيكي…

فقط انساني شبيه به شما مي توانست سردارِ دلها بشود و رستاخيزي در ايران بپا كند كه همدليِ مردم را در پي داشته باشد…
من به همه ي آنانی كه با ما اختلاف عقيده دارند، حق مي دهم كه بي تابانه برايتان اشك بريزند و به دنبال خونخواهي تان باشند، چون صداي شما كه فرموديد: «همان دخترِ كم حجاب، دخترِ من و شماست» هنوز در گوشم هست.

و معاصر بودن با شمايي كه شهيدانه زيستيد و تصويري از مسئولِ مؤمن انقلابي را ترسيم كرديد، برايم افتخار است…
حاجي! شهادت برازنده ي شما بود، اصلا سهم شما نشده بود سهم چه كسي مي شد؟
اما به نسلِ سومي هاي انقلاب، به آنانی كه شهادتِ فرمانده نديده بودند، به نسل جنگ نديده حق بدهيد كه داغتان بر دلمان سنگيني كند و تا ابد نامتان را با بغض و غريبانه ولی با افتخار بر زبان می آوریم.

شما گواهی قرآن تا هميشه زنده ايد، همان لحظه اي كه خونتان بر زمين ريخت، هزاران هزار قاسم سليماني از آن روييد…
حالا معناي متفاوتي از شما در ذهنِ همه ي دنيا حك شده است.

آقاي قاسم سليماني، شما از بامداد جمعه ١٣ دي ماهِ ١٣٩٨، همان لحظه اي كه موشك…. تكثير شده ايد…
تووي اشک چشمان دوستدارانتان، روي بنر ها و پوستر هايي كه در و دیوار شهر را آذین كرده، تووي صفحه هاي مجازي و پروفايل ها و تا هميشه در گوشه اي از قلبمان.

به هر سمتي كه نظر می کنيم نشاني از شما مي بينيم…
آری ما معتقدیم، رفته سردار نفس تازه كند برگردد
چون ظهورِ گلِ نرگس، بخدا نزديك است

 

زهرا نعمت الهی

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه