رفتن به بالا
  • پنجشنبه - 14 اسفند 1398 - 20:13
  • کد خبر : ۴۳۰۷
  • چاپ خبر : مجلس چکیده‌ای از جامعه‌ی ماست
یادداشت

مجلس چکیده‌ای از جامعه‌ی ماست

سفیرمردم | ما مردم همواره نگاهی تاریک نسبت به مجلس داشته‌ایم. وقتی از مجلس میگوییم تمام کلماتمان بار منفی دارند. منظومه‌ای کلاسیک از سیاهی و ظلمت. انگارنه‌انگار که آنان نمایندگان خود ما هستند. به عبارتی ما مردم نمایندگان مجلس را در قامت دیگری‌مان می‌بینیم، دیگری که انگارنه‌انگار از دل همین سرزمین قد کشیده‌اند و با گذر از هفت‌خان روزگار توانسته است بر کرسی مجلس بنشینند.

سفیرمردم | ما مردم همواره نگاهی تاریک نسبت به مجلس داشته‌ایم. وقتی از مجلس میگوییم تمام کلماتمان بار منفی دارند. منظومه‌ای کلاسیک از سیاهی و ظلمت. انگارنه‌انگار که آنان نمایندگان خود ما هستند. به عبارتی ما مردم نمایندگان مجلس را در قامت دیگری‌مان می‌بینیم، دیگری که انگارنه‌انگار از دل همین سرزمین قد کشیده‌اند و با گذر از هفت‌خان روزگار توانسته است بر کرسی مجلس بنشینند.

ما از نمایندگان به بدترین نحو یاد می کنیم غافل از اینکه مجلس چکیده‌ای از جامعه‌ی ماست. به عبارت دقیق‌تر این جامعه‌ی ماست که چنین نمایندگانی را بازتولید می‌کند.

مادامیکه ما یک جامعه مطلوب نداشته باشیم، نمی‌توانیم یک مجلس مطلوب داشته باشیم. فرهنگ جامعه ما یا به عبارتی ساختار فرهنگی ‌ما باید اصلاح شود و اگر این‌چنین شود، ساختار سیاسی و اقتصادی خودبه‌خود اصلاح خواهد شد. اما شاید از خود بپرسید چگونه می‌توان جامعه را اصلاح کرد؟

اولین، مهم‌ترین و مؤثرترین گام برای اصلاح ساختار فرهنگی جامعه ارتقاء سطح کیفی نظام آموزشی کشور است. نظام آموزشی ما به آموزش مبتنی بر کنکور خالص‌شده است و پرورش را کنار گذاشته‌ایم.

دانش آموزان و والدین و معلمین همه دغدغه رتبه کنکور است، نه پرورش اخلاق. به قول چرچیل، همه می‌خواهند آدم مهمی باشند و هیچ‌کس نمی‌خواهد فرد مفیدی باشد. این منش و منطق نظام آموزشی ماست. برای اصلاح فرهنگی باید مجلس دقت نظر بیشتری نسبت نظام آموزشی داشته باشد، یعنی همان کاری که در هیچ مجلسی در ادوار مختلف شاهد آن نبودیم چراکه نمایندگان بیشتر دغدغه‌های سیاسی و جناحی داشتند تا فرهنگی و زیرساختی.

امروزه تمام کشورهای توسعه‌یافته نظام آموزشی‌ را در درجه اول اهمیت قرار داده اند. چرا که می دانند سرمایه‌های انسانی مهم‌ترین سرمایه هستند و برای اصلاح ساختاری باید نسلی باسواد و پویا را تربیت کنند.

اما چگونه این امر امکان‌پذیر می‌شود؟ زمانی اصلاحات فرهنگی آغاز می‌شود که نخبگان در رأس ساختار سیاسی به‌ویژه مجلس قرار بگیرند. نخبگانی که کشورشان را باور دارند و می‌خواهند با دستان خود کشورمان را به دوران شکوه برسانند

سید داوود موسوی

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه