رفتن به بالا
  • دوشنبه - 25 اسفند 1398 - 20:59
  • کد خبر : ۴۳۳۴
  • چاپ خبر : نظارت یا دخالت؟
قانون از نماینده مجلس چه می خواهد

نظارت یا دخالت؟

نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران دستگاه های اجرایی استانها و شهرستان ها از بارزترین روش هایی است که آنان را از انجام وظایف قانونی خود دور کرده است. دُرست است که در سطح کلان کشور، مجلس وظیفه دارد به تک تک اعضای کابینه (وزیران) رأی اعتماد دهد و بر فعالیتشان نظارتی مستمر داشته […]

نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران دستگاه های اجرایی استانها و شهرستان ها از بارزترین روش هایی است که آنان را از انجام وظایف قانونی خود دور کرده است. دُرست است که در سطح کلان کشور، مجلس وظیفه دارد به تک تک اعضای کابینه (وزیران) رأی اعتماد دهد و بر فعالیتشان نظارتی مستمر داشته باشد، اما «نظارت» بر رفتار دولت و واحدهای زیر مجموعه ی آن، با «دخالت» مستقیم و آشکار در نصب و عزل مدیران محلی به کلی متفاوت است.

معمولا بحث دخالت نمایندگان در عزل و نصب مقامات اجرایی از طرف مسئولین رد می شد و اگر نقدی در این زمینه وجود داشت بصورت کلی بیان می شد. اما در جریان انتخابات مجلس یازدهم اتفاقی افتاد که سوالات و ابهامات زیادی را بوجود آورد. شورای بخش مرکزی ارسنجان در اقدامی کم سابقه از برومندی نماینده فعلی رسما حمایت کرد. اینکه آیا آنها می توانستند تحت عنوان حقوقی شورا اینکار را انجام دهند بحث دیگریست، اما دلیل صفدر عواطفی عضو شورای بخش برای حمایت از برومندی سوژه اصلی این گزارش است.
سخنان عواطفی در فضای مجازی بصورت گسترده پخش شد و او دلیل حمایت خود و اعضای شورا را نقش برومندی در انتصاب تعدادی از مدیران بومی عنوان نمود و حتی در جایی از توضیحات بیان میکند که حکم بخشدار غیر بومی توسط نماینده فعلی وتو شده است.

تاکنون واکنش رسمی از جانب نماینده فعلی و مجموعه دولت نسبت به این موضع صورت نگرفته است اما این سخنان پیام روشنی دارد. همه می دانیم که موضوع مدیریت شخص در این مساله اهمیتی ندارد زیرا اشخاص می آیند و می روند بلکه نقش جایگاهاست که هر کدام تضعیف یا تحریف شود چه اثرات منفی در جامعه خواهد گذاشت.

روشن است که با این دیدگاه امور مربوط به عزل و نصب مدیران اجرایی به جای آن که در وزارتخانه ها و سازمان های متبوع شان صورت گیرد، می تواند در آینده به ستادهای انتخاباتی نمایندگان مجلس در شهرستان ها واگذار شود. بی تردید این شیوه ی غلط و ناصواب، انفعال و انزوای بیش از پیش نیروهای ارزشی، متعهد، متخصص و دلسوز را به دنبال خواهد داشت و در مقابل، زمینه را برای خودنمایی برخی عناصر فاسد، کم سواد، بی -اعتقاد و فرصت طلب مهیا می سازد.

تنها راه برون رفت از این وضعیت را باید در پرداختن نمایندگان مجلس به وظایف قانونی خود جستجو کرد. انتظار آن است که نمایندگان مجلس و ستادهای انتخاباتی آن ها به جای صرف وقت برای تغییر مدیران اجرایی، بکوشند ابزارهای نظارتی را تقویت نمایند و با اصلاح قوانین موجود، ساز و کارهای اصولی و قانونمند را برای روی کار آمدن مدیران توانا، متخصص و البته، پاسخگو ایجاد نمایند.

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه