رفتن به بالا
  • دوشنبه - 25 آبان 1399 - 10:07
  • کد خبر : ۴۹۲۱
  • چاپ خبر : 328 نفر جویای شغل در پاسارگاد، در سامانه رصد نام نویسی کردند

328 نفر جویای شغل در پاسارگاد، در سامانه رصد نام نویسی کردند

براساس مصوبه شوراي اشتغال و سرمايه گذاري شهرستان، در راستاي شفاف سازي اجراي تعهدات اشتغال توسط دستگاههاي اجرايي در سامانه رصد اشتغال در سالهاي  98و99 به سراغ آقاي هاشمي رئيس اداره کار و دبيرکارگروه اشتغال شهرستان رفتيم تا گزارشي از ميزان اشتغال ثبت شده توسط دستگاههاي اجرايي شهرستان درسال هاي مذکور به تفکيک ارائه نمايد. […]

براساس مصوبه شوراي اشتغال و سرمايه گذاري شهرستان، در راستاي شفاف سازي اجراي تعهدات اشتغال توسط دستگاههاي اجرايي در سامانه رصد اشتغال در سالهاي  98و99 به سراغ آقاي هاشمي رئيس اداره کار و دبيرکارگروه اشتغال شهرستان رفتيم تا گزارشي از ميزان اشتغال ثبت شده توسط دستگاههاي اجرايي شهرستان درسال هاي مذکور به تفکيک ارائه نمايد.

اولين سوالي که از ايشان پرسيده شدف ميزان اشتغال ثبت شده درسال98به تفکيک دستگاههاي اجرايي بود، که آقاي هاشمي درپاسخ اعلام نمود: ميزان اشتغال ثبت شده در سال98در سامانه رصد توسط دستگاههاي اجرايي شهرستان جمعا703 نفربوده که به تفکيک اداره بهزيستي50نفر، فني وحرفه اي14نفر، امورعشاير10نفر، کميته امداد امام خميني(ره)90نفر، صنعت معدن تجارت165نفر، ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري 12نفر، جهادکشاورزي 227نفر، ورزش و امورجوانان 2نفر، منابع طبيعي1نفر، صندوق کارآفريني اميد96نفر و بنياد شهيد و امورايثارگران36 نفر ميباشد. که ليست اسامي اشتغال هاي ثبت شده هر دستگاه اجرايي به فرمانداري و اداره کار ارسال و طي بررسي بعمل آمده اکثر ادارات تعهد اشتغال خود را در سال گذشته انجام وحتي در برخي موارد بيشتر از آن انجام داده اند.

دومين سوالي که از رئيس اداره کار شهرستان پرسيده شد، ميزان اشتغال ثبت شده سال جاري در سامانه رصد بود که هاشمي در پاسخ گفت: تاکنون 328اشتغال در سامانه رصد اشتغال ثبت گرديده که ازاين تعداد، اداره بهزيستي10نفر، فني وحرفه اي4نفر، امورعشاير1نفر، حمل و نقل و پايانه ها 6نفر، کميته امداد امام خميني47نفر، ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري3نفر، صنعت معدن تجارت56نفر، جهادکشاورزي165نفر، منابع طبيعي9نفر، صندوق کارآفريني اميد22نفر و بنيادشهيد و امور ايثارگران 5نفر ثبت سامانه نمودند. ان شاالله ادارات طبق انتظارات تا پايان سال، نسبت به اجراي تعهدات خود در سامانه رصد اقدام خواهند نمود و با توجه به تاکيد فرماندار محترم شهرستان، مقررشد هر هفته دو دستگاه اجرايي شهرستان نسبت به اعلام گزارش اشتغال ايجاد شده براساس تعهدات خود درسال جاري در شهرستان اطلاع رساني کامل نمايند.

در پايان هاشمي با توجه به تمديد مهلت پرداخت تسهيلات ناشي از کرونا تا پايان آبان ماه سال جاري، ضمن دعوت از متقاضيان جهت ثبت نام در سامانه کرونا، از بانک هاي مرتبط شهرستان تقاضا نمودند، تا در راستاي جذب حداکثري تسهيلات مذکور خصوصا پرونده‌هاي آماده در بانک ها  تلاش مضاعفي را بعمل آورند.

 

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه