رفتن به بالا

رسانه مردمی استان فارس | شیراز | ارسنجان | سعادتشهر | پاسارگاد

چهارشنبه - 9 اسفند 1396   ۲۶ رمضان ۱۴۴۲

کارخانه قند مرودشت در سال ۱۳۴۰