رفتن به بالا

رسانه مردمی استان فارس | شیراز | ارسنجان | سعادتشهر | پاسارگاد

پنجشنبه - 9 بهمن 1399   ۲۶ رمضان ۱۴۴۲

حاج قاسم

کرمانی ها کویری اند؛ صاف و ساده اند؛ درست مثل حاج قاسم