رفتن به بالا

  • نگاهی به طرح معمار ارسنجانی که رد شد:

    آیا آبنما برای میدان شهرداری ارسنجان مناسب است؟

    حسن احمدی| این روز ها که مشکل برق میدان شهرداری حل شده است همگان عکسهای مختلفی از آن در فضای مجازی منتشر کرده اند. در دوره شهردار میرزایی بنا بر باسازی و تغییرات در میدان شهرداری شهر ارسنجان شد. در آن مقطع طرح هایی به شورای شهر ارائه شد که بنا به دلایلی که برای نویسنده مشخص نیست از پذیرفتن آن امتناع کردند. در این بین طرحی به دست ما رسید که معمار آن کاوه یارمحمودی بود که به ...