رفتن به بالا

  • دافعه مبدا یا جاذبه مقصد؟

    افت جمعیت پاسارگاد نگران کننده است

    وحيد ميرزاپور |با نگاهي به آمارهاي جمعيتي چند سال اخير استان فارس، شهرستان پاسارگاد به همراه چند شهرستان ديگر داراي بيشترين افت جمعيت در سالهاي اخير بوده اند. در اين يادداشت سعي شده دلايل مهاجرت شهروندان پاسارگادي تحليل و بررسي ...