هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

زندگی امن و آرام پرندگان مهاجر در شهرستان ارسنجان

  • ۲۷۹

زندگى امن و آرام پرندگان مهاجر در مزارع و طبیعت زیباى شهرستان ارسنجان

عکس/ چشم در چشم با جغد

  • ۲۷۳

این تصویر در ارسنجان استان فارس به ثبت رسیده است./عکس: محمد نعمتی

ارسنجان | گوزن زرد جنگل خلیل بیگ

  • ۲۶۵

فیلم از ابراهیمی

قنات بناب بعد از بارندگی های اخیر در ارسنجان

  • ۲۲۴

فیلم از محمدجواد ابراهیمی