هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

آتشی که با همدلی مردم خاموش شد

  • ۲۵۹

سفیرمردم| در چند روز اخیر بنده از نزدیک شاهد یک حماسه عظیم توسط مردم شریف شهرستان ارسنجان بودم .

زاگرس در سکوت سوخت / پاسخ‌هایی که قانع کننده نیست

  • ۲۶۳

سفیرمردم/ اشک ریختند و آتش را خاموش کردند. صدای سوختن بلوط و بنه زاگرس و صدای سنجاب و خرگوش و پرنده‌ها که دود آتش، نفس را از آنها گرفته بود، تمام نشده و اشک همراهان محیط زیست در استان فارس هنوز روان است. دستان خالی‌شان برای مهار آتش را با ترکه‌های چوب بلوط پر کردند و به جدال زبانه‌های بلندی رفتند که جان جنگل را گرفته است. این شرح روزهای اخیر فعالان محیط زیست و همراهان طبیعت در استان فارس است که هنوز و در زمان نوشتن این گزارش مناطق بزرگی از ارتفاعات کوه سیاه ارسنجان آن در آتش می‌سوزد و حالا خبر رسیده که آتش به «لایخره» هم رسیده و آنها با همه امکاناتشان برای مقابله با آتش راهی این منطقه شده‌اند. این چند خط گزارش خبرنگار روزنامه پیام ما در هنگام آتش سوزی در کوههای ارسنجان بود.