هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

خوانش یکی از کتیبه های تنگه بلاغی پاسارگاد

  • ۱۸۵

باستان شناسان متنِ کتیبه‌ای هزار و ۵۰۰ ساله مربوط به دورهِ ساسانی را در تنگه بُلاغی شهرستانِ پاسارگاد ترجمه کردند.

کشف کتیبه ۱۵۰۰ ساله در پاسارگاد

  • ۱۹۸


دو کوهنورد کتیبه‌ای سنگی و باستانی به قدمت ۱۵۰۰ سال را در تنگه بلاغی شهرستان پاسارگاد استان فارس کشف کردند.