هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

رب‌انار‌گیری در ارسنجان

  • ۲۱۷

عکاس: سیده زهرا کاظمی

نحوه تهیه مرغوبترین رب انار ایران در ارسنجان

  • ۲۱۴

کاری از سیده زهرا کاظمی