هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

رب‌انار‌گیری در ارسنجان

  • ۱۶۵

عکاس: سیده زهرا کاظمی

نحوه تهیه مرغوبترین رب انار ایران در ارسنجان

  • ۱۶۲

کاری از سیده زهرا کاظمی