هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

رب‌انار‌گیری در ارسنجان

  • ۲۵۹

عکاس: سیده زهرا کاظمی

نحوه تهیه مرغوبترین رب انار ایران در ارسنجان

  • ۲۵۷

کاری از سیده زهرا کاظمی