هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

متخصصی که برای مردمش برگشت

  • ۲۶۸

محمد رضا معتضدیان متخصص بیماریهای قلب و عروق است و هم اکنون در حال گذراندن دوره فوق تخصصی در همین رشته در مرکز قلب تهران می باشد. جوان نخبه پاسارگادی مهمان دیگر این شماره سفیرمردم است: