هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

تامین آب و برق پایدار شهرک صنعتی ارسنجان

  • ۲۲۶

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت:از تامین پایدار آب و برق به عنوان دو اولویت اصلی در شهرک صنعتی ارسنجان خبر داد وگفت: بارفع این موارد، این شهرک صنعتی مسیر توسعه صنعتی این شهرستان هموار می شود.

شرایط استقرار ۱۶۴ واحد صنعتی در شهرک صنعتی ارسنجان فراهم است

  • ۲۲۰

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: هم اینک شرایط و امکانات برای استقرار ۱۶۴ واحد صنعتی با ظرفیت ایجاد ۸۵۰ فرصت شغلی در شهرک صنعتی ارسنجان این استان فراهم است.