هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

نوجوان ورزشکار ارسنجانی، با لوله آب، تپانچه تمرینی ساخت

  • ۲۶۳

زهرا خادمی| علی دهقان نوجوان یازده ساله ایست که در روستای علی آباد ملک زندگی می کند؛وی که در دوران قرنطینه کرونا با لوله فلزی آب،برای خودش تپانچه تمرینی ساخته است می گوید: من به ورزش تیراندازی علاقه زیادی دارم و مدت بکسال است که به صورت حرفه ای تمرین می کنم و در این مدت کوتاه در ۳مسابقه استانی، موفق به کسب مقام های اول تا سوم شده ام.