هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

ارائه ۱۰ هزار خدمت رایگان پزشکی در ارسنجان

  • ۲۴۴

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی فارس از ارائه ۱۰ هزار خدمت رایگان پزشکی در بیمارستان صحرایی تخصصی و فوق تخصصی حضرت زینب(س) در روستای کتک شهرستان ارسنجان خبر داد.

بازگشت وضعیت پرخطر به نقشه کرونایی فارس

  • ۲۱۱

 

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: از اوایل هفته گذشته گونه غالب استان امیکرون شده است و تاکنون حدود ۹۰ درصد نمونه‌های تشخیصی امیکرون هستند.

مسافری از هند؛ فارس در وضعیت بحران کرونایی

  • ۲۳۴

استان فارس در این روزها به دلیل گسترش روزافزون کرونای هندی در شرایط خوبی به سر نمی‌برد که این امر موجب نگرانی متولیان بهداشت و درمان استان شده است.