هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

رفع تداخلات 15 هزار هکتار از اراضی پاسارگاد

  • ۲۳۸

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پاسارگاد گفت: با تصویب کمیسیون رفع تداخلات استان فارس تعداد ده پلاک از پلاک های شهرستان پاسارگاد به مساحت ۱۵ هزار هکتار رفع تداخل و تثبیت مالکیت شده است.

شهد شیرین کارآفرینی با پرورش زنبور عسل در پاسارگاد

  • ۲۵۱

پیش بینی می‌شود بیش از ۷۰ تن عسل ازبیش از ۷ هزار کلنی زنبور در شهرستان پاسارگاد برداشت شود