هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

شرایط استقرار ۱۶۴ واحد صنعتی در شهرک صنعتی ارسنجان فراهم است

  • ۲۲۰

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: هم اینک شرایط و امکانات برای استقرار ۱۶۴ واحد صنعتی با ظرفیت ایجاد ۸۵۰ فرصت شغلی در شهرک صنعتی ارسنجان این استان فراهم است.