هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

مرمت و بهسازی کانال باغ های عایشه ارسنجان پایان یافت

  • ۲۱۲

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان از اتمام عملیات مرمت و بهسازی کانال آبرسانی باغ های منطقه عایشه واقع در بخش مرکزی این شهرستان که در تابستان 1401 دچار خسارت سیل شده بود، خبر داد.