هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

آبشار تنگ شکن ارسنجان در روزهای بارانی

  • ۲۲۴

تصویری زیبا از جاری شدن آبشار در تنگشکن #ارسنجان بعد از بارندگی

کاری از سیده زهرا کاظمی