هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

بازدید سرزده دادستان ارسنجان از کمپ ترک اعتیاد

  • ۲۲۲

سفیرمردم| دادستان ارسنجان به طور سرزده از مرکز اقامتی میان مدت درمان اعتیاد (کمپ) تحت نظارت بهزیستی در این شهرستان بازدید کرد.
در این بازدید یوسفی دادستان ارسنجان به همراه عواطفی کارشناس شبکه بهداشت و درمان شهرستان و همچنین یعقوبی رئیس اداره بهزیستی از تنها مرکز اقامتی میان مدت درمان اعتیاد این شهرستان بازدید بعمل آوردند و کیفیت خدمات در این مرکز، سطح رعایت پروتکل های بهداشتی، وضعیت پرونده های رهجویان و.... را مورد بررسی قرار دادند.