هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

افتتاح ۲۲ طرح عمرانی در شهرستان ارسنجان

  • ۳۴۹

۲۲ طرح عمرانی در شهرستان ارسنجان با اعتبار ۷۲ میلیارد تومان افتتاح و یا ساخت آن آغاز شد.