هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

راهپیمایی باشکوه ۲۲بهمن در ارسنجان

  • ۳۸۴

مردم شهرستان ارسنجان امروز در راهپیمایی ۲۲بهمن ماه شرکت کردند و فریاد استواری ایران را سر دادند.