هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

جشن تکلیف دختران دانش آموزان در پاسارگاد

  • ۳۹۰

جشن تکلیف ۳۰۰ دانش آموز دختر در حسینیه امام خمینی سعادت شهر برگزار شد.