هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

کتاب «به مقصد چشم‌هایت» گزیده اشعار زهرا نعمتی منتشر شد

  • ۴۱۱

کتاب «به مقصد چشم‌هایت» گزیده اشعار زهرا نعمتی کاری از انتشارات هزاره ققنوس منتشر شد.