هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

خوانش یکی از کتیبه های تنگه بلاغی پاسارگاد

  • ۱۴۲

باستان شناسان متنِ کتیبه‌ای هزار و ۵۰۰ ساله مربوط به دورهِ ساسانی را در تنگه بُلاغی شهرستانِ پاسارگاد ترجمه کردند.