هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

فرماندار جدید شهرستان پاسارگاد منصوب شد

  • ۵۵۲

با حکم دکتر ایمانیه سرپرست فرمانداری شهرستان پاسارگاد منصوب شد.