هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

رفع تصرف ۴۶ هکتار اراضی ملی در ارسنجان

  • ۲۳۵

فرمانده انتظامی شهرستان ارسنجان در استان فارس از خلع ید متصرفان از ۴۶ هکتار اراضی ملی این شهرستان خبر داد.