هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

عکس/ چشم در چشم با جغد

  • ۱۷۵

این تصویر در ارسنجان استان فارس به ثبت رسیده است./عکس: محمد نعمتی