هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

آغاز ساخت نهضت ملی مسکن در فارس

  • ۲۶۶

مدیر کل راه و شهرسازی فارس گفت: عملیات اجرایی ۶ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در استان آغاز شد.