هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

حرکت در شوراب

  • ۲۵۱

معرفی پروژه جدید گروه جهادی حرکت در دهستان #شوراب شهرستان #ارسنجان

🔻در این خانه یک زوج مسن زندگی میکنند که زن خانه عارضه تنفسی حاد دارد و مرد خانه یکی از کلیه هایش را تخلیه کرده است
🔻وضعیت حمام بسیار نامناسب است و سقف چوبی آن توسط حشره ها خورده شده و وضعیت ایمنی ندارد