هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

برنامه پاکسازی چشمه گمبان ارسنجان از زباله به مناسبت روز تالاب

  • ۳۷۳

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارسنجان از برگزاری برنامه پاکسازی چشمه گمبان از زباله توسط تشکل مردم نهاد فرداد طبیعت ارسنجان و اهالی منطقه گمبان به مناسبت روز جهانی تالاب ها خبر داد.