هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

مدیر جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان پاسارگاد: با کمبود شدید نیروی انسانی مواجهیم

  • ۲۰۵

سفیرمردم| باتوجه به تغییر در مدیریت ورزش شهرستان پاسارگاد و اهمیت حوزه ورزش، به سراغ داوود رضایی رئیس جدید اداره ورزش و جوانان پاسارگاد رفتیم تا در زمینه مسائل ورزش شهرستان و اهداف و برنامه های ایشان در اداره ورزش و جوانان پاسارگاد آگاه شویم.