هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

ماما؛ درک نخستین نفس ها، اشک ها و عشق ها

  • ۲۶۶

اولین گریه هر نوزاد دلنوازترین آهنگ حیات است و دستان تو خالق این زیبایست. ای سراپا سبزی! تو، اولین نگاه، اولین لبخند، اولین فریاد، اولین شوق و اولین عشق را نظاره گر هستی. زحماتت را سپاس و روزت مبارک.
به مناسبت روز ماما، گفتگویی داشتیم به مامای نمونه ارسنجانی، که شما مخاطب عزیز را به این گفتگو دعوت میکنیم.