هفته نامه سفیر مردم

رسانه مردمی استان فارس

منتخبین شورای ششم به دنبال تدوین سند توسعه شهر باشید

  • ۲۲۷

 جمعه ۲۸ خرداد از بین نزدیک به ۳۱۵۰۰ واجد رای در شهرستان ارسنجان حدود ۲۱۱۰۰ نفر پای صندوق های رای حاضر شدند و با مشارکت ۶۷ درصدی، رای خود را برای انتخاب رئیس جمهور آینده و اعضای شوراهای شهر و روستا به صندوق انداختند و این درصد مشارکت در مقایسه با نقاط همسطح شهرستان ارسنجان، در سراسر کشور نشان از هوشیاری مردم شهرستان در زمینه اهمیت حضور در صحنه انتخابات دارد. اما انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر ارسنجان در حالی به پایان رسید که هنوز هم بگومگوهایی در زمینه تایید صلاحیت نامزدها، چگونگی انتخاب کاندیداها از طرف مردم و میزان توفیق ترکیب جدید شورای شهر ادامه دارد.